ΞΥΛΕΙΑ

Κανένα δομικό υλικό δεν μπορεί να συγκριθεί με την ζεστασιά και την αρμονία που δίνει το ξύλο, είναι πάντα ένα ζωντανό υλικό που ζει μέσα στον χώρο μας. Τα προϊόντα του ξύλου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

  1. την Πριστή Ξυλεία (Πρωτογενή και Δευτερογενή)
  2. και την Βιομηχανική Ξυλεία (Κόντρα Πλακέ, OSB κλπ.)

Ξυλεία για κατασκευή στέγης: Πλανισμένη και Απλάνιστη Ξυλεία, Ξυλεία Ελάτης και Πεύκης, Πριστή και Σύνθετη Ξυλεία, σε ποικιλία διαστάσεων και άριστη ποιότητα (με την δυνατότητα εμποτισμού) για την κατασκευή στέγης που αντέχει στον χρόνο.

Οικοδομική Ξυλεία: Τάβλες, Λατάκια, Μαδέρια και μια σειρά οικοδομικής ξυλείας που είναι άμεσα διαθέσιμη.