Συντήρηση

Συντήρηση και επισκευές ξύλινων επιφανειών, δαπέδων, σπιτιών , επίπλων. Αφαίρεση παλιών χρωμάτων, απεντόμωση, βερνικώματα, βαφές, αναπαλαίωση, αποκατάσταση.

 Συντήρηση και επισκευές ξύλινων επιφανειών, δαπέδων, σπιτιών , επίπλων. Αφαίρεση παλιών χρωμάτων, απεντόμωση, βερνικώματα, βαφές, αναπαλαίωση, αποκατάσταση.